Image 1 of 1
Oxalis D169-11DM.tif
Oxalis, Seattle, Washington